Bacalaureat 2018

Conform OMEN 4792_2017 bacalaureat 2018

CALENDARUL EXAMENULUI DE

BACALAUREAT NAŢIONAL 2018

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2018

29 ian – 02 febr 2018 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
25 mai 2018 Încheierea cursurilor pt. clasa  XII/XIII
12-13 febr 2018 proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – Proba  A
14-15 febr 2018 Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – Proba B
16, 19,20 febr 2018 Proba de evaluare a competențelor digitale – Proba  D
21-22 febr 2018 Proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – Proba  C
25 iunie 2018 Limba şi literatura română – Proba Ea) – proba scrisă
26 iunie 2018 Limba si literatura maternă – Proba  Eb) – proba  scrisă
27 iunie 2018 Proba obligatorie a profilului – Proba  Ec) – proba  scrisă
28 iunie 2018 Proba la alegere a profilului și specializării – proba  Ed) – proba  scrisă
4 iulie 2018 Afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor

(orele 12:00 – 16:00)

5-8 iulie Rezolvarea contestaţiilor
9 iulie 2018 Afişarea rezultatelor finale

 

SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE 2018

10-13 iulie 2018 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
27 iulie 2018 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţă
20 august 2018 Limba şi literatura română – Proba Ea) – proba scrisă
21 august 2018 Limba si literatura maternă – Proba  Eb) – proba  scrisă
22 august 2018 Proba obligatorie a profilului – Proba  Ec) – proba  scrisă
23 august 2018 Proba la alegere a profilului și specializării – proba  Ed) – proba  scrisă
24, 27 august 2018 proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – Proba  A
28 august 2018 Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – Proba B
29-30 august 2018 Proba de evaluare a competențelor digitale – Proba  D
30-31 august 2018 Proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – Proba  C
1 sept 2018 Afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor

(orele 12:00 – 16:00)

2-5 sept 2018 Rezolvarea contestaţiilor
6 sept 2018 Afişarea rezultatelor finale