Calendar nou Bacalaureat 2020

Ordinul nr. 4307/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 438/ 25.05.2020- data intrării în vigoare

ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.950/2019)

CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional – 2020

3-10 iunie 2020 Înscrierea candidaţilor
11-17 iunie 2020 Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale
22 iunie 2020 Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă
23 iunie 2020 Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă
30 iunie 2020 Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00
30 iunie 2020 Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 16,00-20,00
1 iulie 2020 Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 8,00-12,00
1-4 iulie 2020 Rezolvarea contestaţiilor
5 iulie 2020 Afişarea rezultatelor finale