Modele oficiale de subiecte pentru examenul din 2017

Proba A

e_a_romana_real_tehn_2017_bar_model

e_a_romana_real_tehn_2017_var_model

e_a_romana_uman_ped_2017_bar_model

e_a_romana_uman_ped_2017_var_model

Proba C – Obligatorie 

e_c_istorie_2017_barem_model

e_c_istorie_2017_varianta_model

e_c_matematica_m_mate-info_varianta_model_2017

e_c_matematica_m_mate-info_barem_model_2017

e_c_matematica_m_pedagogic_barem_model_2017

e_c_matematica_m_pedagogic_varianta_model_2017

e_c_matematica_m_st-nat_barem_model_2017

e_c_matematica_m_st-nat_varianta_model_2017

e_c_matematica_m_tehnologic_barem_model_2017

e_c_matematica_m_tehnologic_varianta_model_2017

Proba D – la alegere

e_d_chimie_organica_2017_varianta_model

e_d_chimie_anorganica_2017_barem_model

e_d_chimie_anorganica_2017_varinta_model

e_d_chimie_organica_2017_barem_model

e_d_fizica_teoretic_vocational_2017_var_model

e_d_fizica_tehnologic_2017_bar_model

e_d_fizica_tehnologic_2017_var_model

e_d_fizica_teoretic_vocational_2017_bar_model

e_d_geografie_2017_var_model

e_d_geografie_2017_bar_model

e_d_informatica_c_sp_mi_2017_var_model

e_d_informatica_c_sp_sn_2017_var_model

e_d_informatica_pascal_sp_mi_2017_var_model

e_d_informatica_pascal_sp_sn_2017_var_model

e_d_informatica_sp_mi_2017_bar_model

e_d_informatica_sp_sn_2017_bar_model

e_d_economie_2017_bar_model

e_d_economie_2017_var_model

e_d_filosofie_2017_bar_model

e_d_filosofie_2017_var_model

e_d_logica_2017_bar_model

e_d_logica_2017_var_model

e_d_psihologie_2017_bar_model

e_d_psihologie_2017_var_model

e_d_sociologie_2017_bar_model

e_d_sociologie_2017_var_model

ANEXA Nr. 1

CALENDARUL  examenului de bacalaureat naţional – 2017

Sesiunea iunie-iulie 2017

 • 22-26 mai 2017 – Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 • 26 mai 2017 – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 6-7 iunie 2017 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 8-9 iunie 2017- Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 9, 12-13 iunie 2017 – Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 14-16 iunie 2017 – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
 • 26 iunie 2017 –  Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă
 • 27 iunie 2017 – Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
 • 28 iunie 2017 – Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
 • 30 iunie 2017 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
 • 5 iulie 2017 – Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16,00-20,00)
 • 6-9 iulie 2017 – Rezolvarea contestaţiilor
 • 10 iulie 2017 – Afişarea rezultatelor finale

 Sesiunea august-septembrie 2017

 •  11-14 iulie 2017 – Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
 • 27 iulie 2017 – Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
 • 21 august 2017 – Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă
 • 22 august 2017 – Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
 • 23 august 2017 – Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
 • 24 august 2017 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
 • 25, 28 august 2017 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 28 august 2017 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 29-30 august 2017 – Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 30-31 august 2017 – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
 • 1 septembrie 2017 – Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16,00-20,00)
 • 2-5 septembrie 2017 – Rezolvarea contestaţiilor
 • 6 septembrie 2017 – Afişarea rezultatelor finale